Historia

Biorąc pod uwagę, że co dwa lata odbywają się w Polsce Światowe Igrzyska Polonijne, skupiające zawodników polskiego pochodzenia, przynależnych do polskich organizacji poza granicami kraju, w  2006r. następuje spotkanie P.O.M.u (Polski Ośrodek Młodzieżowy) z ówczesnym Ambasadorem RP w Argentynie dr Stanisławem Stefanem Paszczykiem (entuzjastą sportu, a w szczególności piłki nożnej) w celu zaproponowania wzięcia udziału w powyższej  olimpiadzie, w ewentualnej dyscyplinie (kategorii).
Projekt przyjęto pozytywnie podkreślając też wspólny, ambitny cel: rozwój sportu w zorganizowanych ramach, dla młodzieży pochodzenia polskiego w Argentynie.
W maju 2006r. nastąpiła możliwość utworzenia Klubu.Początkowo wzięto pod uwage piłke nożną,ponieważ sport ten jest bardzo popularny w polskich organizacjach, a w szczególności w Europie.
Podczas odbywającego się tygodnia, poświęconego argentyńsko-polskiej kulturze, wykorzystując wizyty Vicemarszałka Senatu RP,Dyrektora Skarbu Senatu, Dyrektora Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej, pan Ambasador i Prezydent POMu przedstawiają projekt, otrzymując duże poparcie ze strony obecnych. Wykorzystując to nastawienie przystąpiono do spotkań z przedsiębiorcami, wybitnymi członkami Wspólnoty, zapoznając ich z powstałą inicjatywą.
W ten sposób , w sierpniu  2006r. powstaje P.F.C. (jeszcze nieformalnie) jako wspólny projekt między POMem, zakładem Stein Ferroaleaciones, Fundacją Argentyńską w Polsce i Kulturalnym Stowarzyszeniem Argentyńsko-Polskim, pod protektoratem Polskiej Ambasady.
Wkrótce otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w XIII Światowej Olimpiadzie Polskich Zrzeszeń poza granicami kraju (XIII Światowe Igrzyska Polonijne) w lipcu-sierpniu 2007r.
W październiku 2006r. zainicjowano poszukiwanie i werbowanie młodzieży.Z początkiem grudnia istniała już grupa 40 piłkarzy,do których dołączono graczy pochodzących z niższych drużyn, członków A.F.A..
W lutym 2007r., dyrektor sportowy prof. David Oczkowski udaje się do Polski w celu przedstawienia projektu Zwiazkom Sportowym i rządowym organizacjom. Spowodowało to duże zainteresowanie  wśród polskich klubów, od których otrzymano zaproszenie w celu wzięcia udziału w przyjaznych rozgrywkach.

W niedzielę 17 czerwca 2007r. następuje oficjalne zatwierdzenie istnienia Klubu i konkretyzuje się objazd po Polsce, odbyty od 15/7 do 9/8/2007r.,ukoronowany powodzeniem.Zrealizowano w ten sposób pierwszy etap początkowych założeń Instytucji, zapisując to wydarzenie jako pierwsze oficjalne uczestnictwo „P.F.C.”.

DSC00022

Newsletter

Najnowszy wynik

4:2 Rivadavia
28.07.2018 12:00

Następny mecz

Polonia
Futbol Club
vs ATILRA
07.07.2018 12:00

Tabela

Drużyna m. pkt.
SAT 13 36
Castelar 13 34
Polonia FC 13 23
ATILRA 13 23
Taxista Alianza 13 17
Santa Catalina 12 13
Rivadavia 13 6
Platense 12 5